Macht en Armoede aan de Rivier / Ameide en Tienhoven 1870-1940 – Carla Jonker – ML 9-4

Gebonden hardcover
450 pagina’s
afm. 24,5 x 18 x 3 cm.
ISBN: 9789090254241

Macht en Armoede aan de Rivier / Ameide en Tienhoven 1870-1940 – Carla Jonker
Dit boek beschrijft een periode uit de geschiedenis van Ameide en Tienhoven. De vraag die dit boek stelt is: hoe ontwikkelden zich hier tussen 1870 en 1940 de machtsverhoudingen op politiek, kerkelijk en cultureel gebied?

In dit boek is uitvoerig gebruik gemaakt van herinneringen en verhalen van bewoners. De mondelinge bronnen vullen de schriftelijke aan. Zij vormen het vlees en bloed op de botten van jaartallen, cijfers, verslagen en berichtjes. De uiteenlopende visies van de informanten werpen licht op de betekenis van tegenstellingen en conflicten tussen verschillende groeperingen in beide dorpen: standen en klassen, kerken en kerkjes, gelovigen en ongelovigen, liberalen, confessionelen en socialisten.

Over vele belangrijke zaken geven schriftelijke bronnen meestal geen inlichtingen: de sfeer onder de arbeiders in de werkplaats, informele vormen van pressie, die mede de machtsverhoudingen kunnen bepalen, de ideeën van de leden van verschillende kerkgenootschappen over elkaar, het aanzien van leidende figuren. Deze en andere onderdelen van de in dit boek beschreven ontwikkeling berusten geheel op mondelinge informatie.

De eerste hoofdstukken, gaan over de opkomst van de orthodox hervormden, die in de periode 1870 – 1906 ten strijde trekken tegen de vrijzinnigen in de plaatselijke Hervormde Kerk en tegen de liberalen in de gemeenteraad. Gepoogd wordt te verklaren hoe de orthodoxen de overheersende kerkelijke groepering wisten te worden en de anti-revolutionairen de overheersende politieke groepering.

Het hoofdthema van de overige hoofdstukken (1906-1940), is de opkomst van de arbeidersbeweging. Dit beschrijft vooral de machtsstrijd tussen socialisten, anti-revolutionairen en liberalen op politiek en cultureel gebied.

Conditie: als nieuw

* **

7.50

Categorie:
  • Stichting Carla Jonker
  • 2010
  • Bestelnummer: ML 9-4