Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de site (alle webpagina’s) van antiquariaat ‘De Witte Ganzenveer’.

 • Deze site heeft tot doel tweedehands en antiquarische (strip)boeken te verkopen en/of in te kopen.
 • ‘De Witte Ganzenveer’ garandeert nadrukkelijk dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld en in geen enkel geval ter beschikking worden gesteld aan derden. Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om uw bestelling uit te voeren.
 • ‘De Witte Ganzenveer’ actualiseert de inhoud van deze site regelmatig. Ondanks onze zorgvuldige aandacht bestaat de mogelijkheid dat delen van informatie en inhoud niet volledig en/of juist zijn.
 • ‘De Witte Ganzenveer’ is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de site (webpagina’s) of met de onmogelijkheid de site te kunnen raadplegen.
 • ‘De Witte Ganzenveer’ mag de site naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen zonder voorafgaande verwittiging. ‘De Witte Ganzenveer’ is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • ‘De Witte Ganzenveer’ is niet verantwoordelijk voor duidelijk kenbaar aan de site gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 • U zult ‘De Witte Ganzenveer’ beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen etc., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants etc. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de site (webpagina’s), uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al wat u vanuit de site (webpagina’s) verzendt.
 • Door de webpagina’s op deze site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • De site: alle webpagina’s op deze site;
 • De Witte Ganzenveer’: de bevoegde uitgever van deze site;
 • Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.