Verscholen in Vuil; Archeologische Vondsten uit Kampen 1375-1925 – Hemmy Clevis & Mieke Smit – ML 10-3

Grote paperback
241 bladzijden
21 x 29,5 cm.
ISBN: 9789072883025

Verscholen in Vuil / Archeologische Vondsten uit Kampen 1375-1925
door Hemmy Clevis & Mieke Smit

Clevis, stadsarcheoloog van Kampen, beschrijft met enkele medeauteurs een aantal vondstcomplexen uit de binnenstad van Kampen. Na een inleiding over de aardewerkproduktie in Kampen en elders volgen een bespreking van de vondstlocaties en de beschrijvingen van de vondsten, naar materiaal gerangschikt. Dat materiaal bestaat vooral uit vuilnis (vandaar de titel) en in de conclusie wordt aandacht besteed aan de sociaal-economische achtergronden van de producenten van al dit afval. Het boek besluit met een 65 pagina’s tellende typologische catalogus van het aardewerk, porselein en glaswerk en een literatuurlijst. Het is een mooi boek geworden met talloze zwart-wit foto’s en twee kleurenfoto’s en veel duidelijke tekeningen. Mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Kampen en de IJssel- en Vechtstreek zullen er veel lezenswaardigs in vinden, maar dat geldt zeker ook voor diegenen die belang stellen in oud aardewerk en glaswerk.
(Bron: biblion recensie; Drs. W.H.H.M. Eurlings.)

Conditie: goed

6.95

Categorie:
  • Stichting Archeologie IJssel en Vechtstreek
  • 1990
  • Codenummer: ML 10-3