Het Landschap rond Genemuiden – Willem-Jan Drok – plsch 8

Dunne paperback
84 pagina’s
afm. 14,5 x 21,5 cm.
ISBN: 9066970154

Het Land rond Genemuiden – Willem-Jan Drok
Geschiedenis van bodem, landbouw en biezenteelt in relatie tot de natuur
Via een uitgebreid flora- en vegetatieonderzoek rond Genemuiden wil de auteur, die ekologie studeerde aan de L.H.S. laten zien hoe karakteristieke kenmerken van het landschap tot stand komen en hoe de plantengroei daarvan een onderdeel is. Met behulp van oude gegevens over de vegetatie, v.n.l. grassen en andere literatuur over de historie tracht hij de landschapsgeschiedenis te reconstrueren. Bij het ontstaan van het landschap gaat hij terug naar de IJstijd en onderscheidt in de vroege middeleeuwen 6 landschapstypen, waarvan er nog een terug te vinden is. terwijl de andere in verarmde vorm als slootkant- of bermvegetatie aanwezig zijn. Verder wordt aandacht geschonken aan de biezenteelt, die door de verzilting van de Zuiderzee in Genemuiden aan de mond van het Zwartewater stand kon houden en na de afsluiting van de Zuiderzee sterk achteruit is gegaan.
(Bron: Biblion Recensie; Fem Bijlsma)

4.50

  • IJsselakademie /Kampen
  • 1985
  • Bestelnummer: plsch 8