Elk Verhaalt zijn Weg en Zaken / De Geschiedenis van de ‘Kleáne Koarke’ te Rijssen 1836-2011 – ML 9-1

Enorme gebonden hardcover
555 pagina’s
afm. 20 x 27 x 3,5 cm.
gewicht 1900 gram
ISBN: 9789055516353

Elk verhaalt zijn weg en zaken
De geschiedenis van de ‘kleáne koarke’ te Rijssen – 1836-2011
Van oudsher hebben de Walkerk en de Eskerk te Rijssen een rijk gezegend geestelijk leven gekend. Te midden van de armoede en de zorgen van het dagelijks leven was het de Heere Zelf, Die Zijn genade verheerlijkte in harten van zondaren. De ongeletterdheid van sommigen stond Hem daarbij niet in de weg.

Het ontstaan van de Walkerk gaat terug tot 1836, als er een Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk wordt gevormd. Enkele jaren later sluit deze ‘kleáne koarke’ zich aan bij de Gereformeerde Kerk onder het kruis. In 1833 gaat men vader als Zelfstandige Christelijke Gereformeerde Gemeente en later behoort men een aantal jaren tot de Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten. In 1932 wordt de Walkerk toegelaten tot de Gereformeerde Gemeenten.
In verband met de groei van de gemeente wordt de Walkerk in 1955 verwisseld met de Noorderkerk. Later komen daar de Zuiderkerk en De Tabernakel nog bij. Onder Gods zegen is het kleine stekje uit 1836 daarmee uitgegroeid tot een grote boom.

De geschiedenis van de Eskerk gaat terug tot 1882, als er een Dordtsch Gereformeerde Gemeente wordt geïnstitueerd. In 1895 wordt de Eskerk in gebruik genomen. Van 1907 tot 1953 maakt de Eskerk deel uit van de Gereformeerde Gemeenten. In laatstgenoemd jaar sluit zij zich aan bij de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

In dit herdenkingsboek staat het werk des Heeren centraal. De hoofdlijn wordt gemarkeerd door de predikanten die in de afgelopen 175 jaar de gemeente hebben gediend. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het genadewerk Gods in de harten van Zijn kinderen en het leven op de gezelschappen. Naar ‘De lofzangen Israëls’ van Jacob Groenewegen verhaalt elk daarbij zijn weg en zaken. Ten aanzien van de recente geschiedenis zijn er met de laatste acht predikanten van de gemeente interviews gehouden.

Met het beschrijven van de geschiedenis van de ‘kleáne koarke’ heeft de kerkenraad op bescheiden wijze invulling willen geven aan de opdracht uit Psalm 78 : 4: ‘Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft”

Conditie: zeer goed / als nieuw

*als pakket verzonden i.v.m. omvang / gewicht

14.95

Categorie:
  • Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Rijssen
  • 2011 (2e druk)
  • Bestelnummer: ML 9-1