Rijn in Beeld Deel 1 & Deel 2 – Gijs Kurstjens & Bart Peters – plsch 6

Paperbacks
134 & 168 pagina’s
afm. 17 x 24 cm.
Rijn in Beeld Deel 1 – Ecologische Resultaten van 20 jaar Natuurontwikkeling langs de Rijntakken – Gijs Kurstjens & Bart Peters
Rijn in Beeld Deel 2 – Beheer en Beleid langs grote Rivieren – Bart Peters & Gijs Kurstjens

Samenwerkingsproject van het Ministerie van IenM, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON) ; Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ; Staatsbosbeheer; Ark; Natuurmonumenten, Dienst Landelijk Gebied en Het Utrechts Landschap, Ruimte voor de Rivier, Waterschap Veluwe
Zeker zo belangrijk is de vertaalslag naar de inrichtingsprojecten en hoogwaterprojecten voor de toekomst en naar het water- en natuurbeleid van de 21e eeuw. Het rivierengebied betreedt een nieuwe fase, met nieuwe vraagstukken rond hoogwaterbescherming, natuurbeleid en economie. Hoe kunnen we ook de komende jaren effectief zijn bij de verdere ontwikkeling van onze uiterwaarden en welke keuzes zijn hiervoor nodig? Rijn in Beeld reikt hiervoor nieuwe kennis en inspiratie aan. Deel 2 gaat onder meer in op thema’s als kwaliteit van inrichting, Actief Zand, natte overstromingsvlaktes, Succes van de EHS, N2000, resultaten van agrarisch natuurbeheer, succesvolle coalities met bedrijfsleven en hoogwaterveiligheid etc. Met foto’s en illustraties in kleur.
(bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Conditie:
Deel 1 als nieuw
Deel 2 goed / zeer goed
schuin hoekje (ca. 8 cm.) uit schutblad geknipt, boek ongelezen

8.50

  • Rijn in Beeld
  • 2012
  • Bestelnummer: plsch 6