Monumenten van Romeins Nederland – Ben de Vries & Mieke Bus – ML 10-3

Softcover/ Paperback
88 pagina’s
afm. 21 x 30 cm.
ISBN; 9789040085697

Monumenten van Romeins Nederland; beschermingsagenda archeologie 2008 – Ben de Vries, Mieke Bus e.v.a.
Deze publicatie vertelt aan de hand van actuele foto’s en bondige beschrijvingen het verhaal van Romeins Nederland. Het geeft een overzicht van bijzondere archeologische vindplaatsen uit met name de Romeinse tijd, die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft voorgedragen voor wettelijke bescherming. Deze archeologische vindplaatsen zijn (inter)nationaal erkende sites die een wezenlijke lacune opvullen in het huidige bestand van beschermde archeologische monumenten. De elementen van de militaire infrastructuur langs de Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk, zijn bijvoorbeeld erg belangrijk deel bij het vergroten van onze kennis over de Romeinen. Door de verscheidenheid aan typen en geografische ligging vormen zij een veelzijdig beeld van Nederland tijdens de Romeinse bezetting. Het betreft zowel de resten van het aquaduct van Groesbeek, de forten (castella) van Utrecht (Domplein) en Woerden, het kampdorp van Leiden-Roomburg, als een deel van de grensweg en een scheepswrak bij De Meern.

Conditie: zeer goed

7.95

  • Rijksdienst voor Archeologie – Cultuurlandschap en Monumenten
  • Waanders / Zwolle
  • 2008
  • Codenummer: ML 10-3