Aan Taal Herkend – Het Bewustzijn van Dialectverschil – Veronique De Tier & Reinhild Vandekerckhove – plsch 12

Paperback
359 pagina’s
afm. 12,5 x 15 cm.
ISBN: 9073869072
ISBN: 9789073869073
Het Dialectenboek 7

Aan Taal Herkend / Het Bewustzijn van Dialectverschil – Veronique De Tier & Reinhild Vandekerckhove
Wat is er aan de hand met het Zeeuwe ‘kacheltje op de diek?’ Hoe moeten het West-Vlaamse ’tétitatuuté’ en het Limburgse ‘sjoen sjink sjang’ geïnterpreteerd worden?
En waaraan hebben de inwoners van Utrecht de bijnaam ’t-dieven’ te danken’? Deze uitingen hebben iets met elkaar gemeen; het gaat om zinnetjes en bijnamen waarmee dialectsprekers het dialect van ‘andere’ karakteriseren en (vriendelijk) bespotten. Klankrijmpjes, overdrijvingen en raadselachtige effecten illustreren de creativiteit die taalgebruikers daarbij aan de dag leggen. De artikelen in ‘Aan de taal herkend. Het bewustzijn van dialectverschil’ bevatten een ontzettende rijkdom aan dergelijke sjibbolets, en dat voor het hele Nederlandse taalgebied. De auteurs analyseren ze vanuit vele invalshoeken: vanuit de dialectenverschillen die hun regio typeren, vanuit de mate van resistentie of vitaliteit van dialectkenmerken, vanuit de leefwereld en perceptie van de dialectspreker… Ze vormen bijzonder interessante graadmeters van het bewustzijn van dialectverschil en de taalniveaus die dat bewustzijn domineren.

Conditie: goed / zeer goed

6.95

  • Stichting Nederlandse Dialecten / Groesbeek
  • 2003
  • Bestelnummer: plsch 12